Privacybeleid

privacy2Eagle Executive Protection en de aan haar gelieerde ondernemingen respecteren de persoonlijke levens sfeer van haar opdrachtgevers, kandidaten en leveranciers. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Eagle Executive Protection dan ook zeer belangrijk.

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Eagle Executive Protection verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Wanneer u gebruikt maakt van diensten / activiteiten of producten van Eagle Executive Protection of van een aan haar gelieerde ondernemingen, legt Eagle Executive Protection persoonsgegevens vast.

Eagle Executive Protection gebruikt deze gegevens voor administratieve doeleinden. Eagle Executive Protection gebruikt uw persoonsgegevens verder om u te informeren over nieuws, belangrijke informatie, cursussen, trainingen, activiteiten en andere ontwikkelingen. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen dan kunt u dit eenvoudig kenbaar maken door een mail te sturen naar info@eepg.be, of middels een brief gericht aan:

Eagle Executive Protection
Beersdalweg 93,
6412 PE Heerlen

Uw gegevens zullen in dat geval behoudens onze wettelijke verplichtingen uit ons klantenbestand worden verwijderd. Eagle Executive Protection verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die nauw betrokken zijn bij het verzorgen van trainingen en activiteiten voor Eagle Executive Protection of de aan haar gelieerde ondernemingen. Medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te respecteren.