Wat is persoonsbeveiliging?

Persoonsbeveiliging is vaak persoonlijke bewaking
24 uur per dag, 7 dagen in de week; dus volcontinu.

info-persoonsbeveiligingDeze beveiligings- of bewakingsactiviteit beoogd het beschermen van personen tegen mogelijke gevaren door de beveiligde persoon af te schermen voor ongewenste toenadering door derden. Andere termen die hiervoor gebruikt worden zijn VIP – bescherming, body – guarding. De opdrachten van Persoonsbeveiligers “Close Personal Protection Officers” kunnen bestaan uit een statisch toezicht op de onmiddellijke omgeving van de plaats die door de te beschermen persoon wordt bezocht of uit het voorzien van een bescherming van zijn verplaatsingen.
Dergelijke persoonsbeveiliging wordt uitgevoerd door zowel de overheid, zoals in Nederland door de DKDB, als door particuliere beveiligingsorganisaties. In beide gevallen is voor de beveiliger of ambtenaar een specifieke opleiding tot Persoonsbeveiliger vereist!

Persoonsbeveiliging kan van incidentele aard zijn om tijdelijk extra beschermd te worden, maar er kan ook sprake zijn van een structurele situatie waarbij constante beveiliging noodzakelijk is. Dit kan een behoorlijke impact hebben op uw gezinssituatie en zelfs uw vrienden- en kennissenkring kan hier mee geconfronteerd worden. Hoe intensief de beveiliging / bewaking is, hangt helemaal af van de situatie. Maar vaak is het zo dat hoe zwaarder de dreiging, hoe strakker de beveiliging c.q. bewaking.

Persoonsbeveiliging kan High-Profile gedaan worden, maar net zo goed Low-Profile. Ook spreekt men over passieve persoonsbeveiliging en actieve persoonsbeveiliging. Dat ligt ook weer helemaal aan de dreiging. Het kan ook heel goed preventief werken om duidelijk aanwezig te zijn. Dit geldt andersom net zo!

Wij werken met een totaalpakket aan beveiligingsdiensten en producten, waar persoonsbeveiliging onder valt. Op deze manier heeft u voor al uw veiligheidszaken maar één aanspreekpunt. Buiten een betere veiligheid resulteert dit tevens in een overzichtelijkere situatie, en krijgt u een beter eindresultaat.

Persoonsbeveiliging is maatwerk. Tijdens een persoonlijk gesprek bekijken wij graag uw specifieke situatie.
Ook kunnen wij u informeren over de wijze waarop u in uw geval het beste beveiligd kan worden.

Voor u en ons is het belangrijk dat u zich niet beperkt voelt in uw vrijheid. Derhalve gaan wij tijdens onze opdrachten zeer zorgvuldig en discreet te werk, zodat u zich ongestoord kunt concentreren op datgene dat voor u belangrijk is. Zie onze aansprekende referenties.